Wat is de gedachte achter Salut?

De wereld verandert. De maatschappij individualiseert en sociale netwerken verdwijnen. Ondertussen versnippert de zorg in tal van kleine initiatieven. Mensen weten vaak niet meer waar ze terecht kunnen met hun vragen over wonen, welzijn en zorg, inkomen, werk, gezondheid, financiën, scholing en sport. Salut wijst hen graag de weg. Door te informeren, te begeleiden of te adviseren. Onze missie: het welzijn van de burgers in Hof van Twente verhogen en bijdragen aan meer maatschappelijke samenhang en verbinding binnen onze gemeente.

Dit zijn onze kernwaarden

  • Klantgericht: jij staat centraal dus jouw vraag en behoefte zijn leidend in de begeleiding die Salut biedt.
  • Doelgericht: van vraag naar oplossing.
  • Aandacht: voor elke vraag en elke inwoner.
  • Onafhankelijk: Salut opereert volledig neutraal.

Met welke vraag kunnen wij je helpen?