ANBI

Salut is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aangewezen te worden als ANBI moet je als instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kan een instelling alleen een ANBI-status krijgen, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Beleidsplan / uitgangssituatie

Met welke vraag kunnen wij je helpen?