Werkvelden

Individuele cliëntondersteuning

Individuele cliëntondersteuning: het is de officiële, wat abstracte term voor iets wat we ook persoonlijke begeleiding kunnen noemen. Bijvoorbeeld omdat je graag tips wilt over hoe je moet omgaan met je puberende dochter. Omdat je graag wat meer sociale contacten wilt hebben, maar ze niet kunt vinden. Of omdat je wilt weten hoe je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. En zo zijn er nog veel meer redenen te bedenken waarom je een helpende hand kunt gebruiken. Salut gaat vervolgens samen met jou op zoek naar een oplossing. Die begeleiding is altijd tijdelijk, tot je zelf weer verder kunt.

Jeugd- & jongerenwerk

De wereld ligt aan je voeten. De kansen liggen voor het grijpen. Je draait lekker mee in de maatschappij. Tenminste, zo zou het moeten zijn vinden wij. Daarom stimuleert en steunt Salut jou in je ontwikkeling. Preventief en met ambitie. We willen graag dat je weet waar je terecht kunt als je vragen of problemen hebt. En willen je stimuleren je talenten te ontwikkelen en eigen activiteiten te organiseren.

Vrijwilligerswerk

Bij vrijwilligerswerk snijdt het mes bijna altijd aan twee kanten. Want zowel de vrijwilliger als degene die de vrijwillige hulp ontvangt, ervaart de onderlinge relatie als waardevol. Vrijwilligerswerk versterkt het sociale karakter van onze gemeente. En daar dragen wij graag aan bij.

De rol die Salut speelt bij vrijwilligerswerk kent 4 stappen:

  1. Stimuleren: vrijwilligers werven.
  2. Verbinden: vrijwilligers koppelen aan passend vrijwilligerswerk.
  3. Ondersteunen: waar nodig.
  4. Continueren: activiteiten organiseren die zorgen dat de vrijwillige werkrelatie goed blijft.

Organisaties die vrijwilligers zoeken of meer willen weten over vrijwilligersbeleid kunnen ook bij Salut terecht. Bijvoorbeeld voor informatie over scholing of over verzekeringen.

Opbouwwerk

Salut bouwt dagelijks aan meer sociale samenhang in Hof van Twente. Zo stimuleren we burgerinitiatieven als het Repair Café in Delden. En leggen we slimme verbindingen tussen inwoners met ideeën en organisaties of de gemeente. We stimuleren en co-creëren, maar laten het initiatief bij de burger. Wij noemen dat opbouwwerk. Dat doen we onafhankelijk, zelfstandig, snel en direct.

Dus heb je een goed idee om jouw omgeving een sociale impuls te geven? Bel ons. Wij helpen je graag verder.

Projecten

Senioren op eigen kracht (SOEK)

Senioren op Eigen kracht is een project dat we uitvoeren in samenwerking met de gemeente en GGD Twente. 22 vrijwilligers van Salut bezoeken gedurende het hele jaar mensen die ouder zijn dan 75 jaar en nog zelfstandig wonen. We lichten hen voor over voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken en vragen naar hun wensen. Zo krijgen we een goed beeld van hun functioneren, de mate van zelfredzaamheid alsook van eventuele (dreigende) eenzaamheid.

Download Soek rappportage 2016

Neem contact op voor meer informatie

Ouderenzorg / Project 60-80 huisarts Van den Helder

Op initiatief van Salut draaien we momenteel een pilotproject in samenwerking met huisarts Van den Helder in Delden. De projectgroep bestaat uit een welzijnswerknemer van Salut, de praktijkondersteuner van huisarts Van den Helder en een wijkverpleegkundige van Carintreggeland. Samen brengen we de groep ouderen vanaf 65 in deze sterk vergrijsde huisartsenpraktijk in kaart. Dat doen we door de mate van kwetsbaarheid te meten met behulp van een GFI-scorelijst. Waar mogelijk bieden we hen welzijnsoplossingen aan. Je goed voelen en plezier hebben in het leven werkt immers stimulerend en preventief. Wel-zijn kan zorg voorkomen, uitstellen of verminderen. Mocht er toch een duidelijke zorgvraag liggen, dan kunnen we snel en adequaat doorverwijzen naar de verschillende zorgprofessionals waar we nauw contact mee hebben. Salut wil deze pilot op termijn graag Hofbreed uitrollen.

Neem contact op voor meer informatie

Met welke vraag kunnen wij je helpen?