Diensten en projecten

Diensten

Boodschappenbuurtbus

Woon je in Delden en heb je geen vervoer, dan kun je op vrijdagmiddag gebruik maken van de Boodschappen Buurtbus (BBB). De BBB is een dienst van Salut en Doors Wide Open voor senioren die geen vervoer hebben.

De BBB rijd je vanaf je huis naar het centrum van Delden. Je hebt na aankomst ongeveer één uur de tijd om boodschappen te doen of naar de markt te gaan. Daarna zet de BBB je weer thuis af. Hulpmiddelen als rollators kunnen mee in de BBB, rolstoelen niet.
Voor het gebruik van deze dienst betaal je een kleine vergoeding. Aanmelden kan bij Salut.

Neem contact op voor meer informatie

Brievenhulp

Heb je moeite met het lezen en begrijpen van brieven of andere teksten? Maak dan gebruik van Brievenhulp. De vrijwilligers van Brievenhulp geven advies en helpen je bij het beantwoorden en invullen van formulieren. Ook als het gaat om het regelen van online zaken, zoals het aanvragen van een OV-chipkaart, van toeslagen of een bijstandsuitkering, of bij het indienen van een verzoek tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Brievenhulp is bedoeld voor alle inwoners van Hof van Twente, autochtoon én allochtoon. Je vindt de vrijwilligers iedere woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur in het gemeentehuis in Goor, De Höfte 7. Vanaf 1 april 2019 zijn de vrijwilligers aanwezig bij Salut. Brievenhulp is gratis.

Let op: De vrijwilligers van Brievenhulp helpen niet met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Neem contact op voor meer informatie

Buurtbemiddeling: voel je fijn in je eigen huis

Goed contact met je buren is goud waard. Maar soms wordt de relatie met je buren flink op de proef gesteld. De buurkinderen trappen de bal steeds in je tuin, de boom in hun voortuin neemt bij jou al het zonlicht weg, of de rook van hun houtkachel trekt jouw slaapkamer in waardoor je slecht slaapt.

Zulke ergernissen kunnen leiden tot conflicten en ervoor zorgen dat je je onprettig voelt in je eigen huis. Wil je werken aan een duurzame oplossing? Schakel dan buurtbemiddeling in. De coördinator luistert en bekijkt met je of het probleem voor bemiddeling geschikt is.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een manier om burenruzies op te lossen voordat de situatie tussen jou en je buren onhoudbaar wordt. De bemiddelaars zijn geen rechters en geven geen oordeel. Ze helpen alleen om het contact tussen jou en je buren te verbeteren en het gesprek in goede banen te leiden. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid.

Buurtbemiddeling aanvragen

Buurtbemiddeling is gratis voor bewoners in de gemeente Hof van Twente. In de gemeente Rijssen-Holten is buurtbemiddeling gratis voor huurders van Viverion.

Voor buurtbemiddeling kom, bel of mail je naar Salut. Coördinator buurtbemiddeling Like Vis bespreekt vervolgens met jou wat het probleem is en gaat op zoek naar twee geschikte buurtbemiddelaars.

Neem contact op voor meer informatie

Dagontmoeting ’t Kruispunt

Voor senioren zijn verschillende vormen van dagbesteding mogelijk waarvoor je geen indicatie nodig hebt. Dagontmoeting ’t Kruispunt is daar een goed voorbeeld van. Je vindt er gezelschap, kunt meedoen aan activiteiten en gebruikt samen de maaltijd. Het brengt bovendien een prettige structuur aan in je week. Op donderdagen zit ’t Kruispunt in het clubgebouw van voetbalvereniging RoodZwart in Delden en op vrijdagen aan de Kloosterlaan 25 in Goor.

Neem contact op voor meer informatie

Digitaris: maakt u wegwijs in de digitale wereld

De bank, verzekeraars, het openbaar vervoer en veel andere instanties gaan er vanuit dat iedereen zich weet te redden met computers en internet. Maar niets is minder waar. Veel mensen hebben moeite de digitale ontwikkelingen bij te houden.

Heeft u dat ook? Zit u met een vraag over het gebruik van bijvoorbeeld een OV-chipkaart? Wilt u leren hoe u uw verzekeringsgegevens online kunt inzien en wijzigen? Of wilt u gewoon graag dat iemand u helpt? Vraag dan bij Salut om een Digitaris.

Een Digitaris is een vrijwilliger, die op een goede en betrouwbare wijze uw digitale gegevens ordent. Hij of zij beantwoordt uw vragen en helpt u met digitale handelingen. En als u wilt, dan leert hij u hoe u zelf online uw gegevens bijhoudt.
Hulp van een Digitaris is gratis.

Meer weten? Kom of bel naar Salut, Rozenstraat 2a in Goor, telefoon: 0547 – 26 00 53.

Project Digitaris is een samenwerking tussen Gemeente Hof van Twente, de Participatieraad voor Ouderen in Overijssel, de Seniorenraad in Hof van Twente en de daarbij aangesloten ouderenbonden, en Salut.

Neem contact op voor meer informatie

Eetcafé de Noaber

Samen eten is vaak gezelliger dan alleen. Daarom zijn er in de kernen van Hof van Twente zogenaamde ‘aanschuiftafels’ die dat mogelijk maken. Hier kunnen senioren samen met leeftijdgenoten en eventueel met andere belangstellenden genieten van een warme maaltijd.
Zo organiseert Salut in De Anholtskamp in Markelo Eetcafé de Noaber. Daar kun je, na aanmelding bij Salut, terecht op woensdagen van 12.00-14.00 uur.
Wil je liever aanschuiven op een andere dag of locatie of op een ander tijdstip, dan verwijzen wij je graag door naar een van de andere aanschuiftafels.

Neem contact op voor meer informatie

Graag gedaan

Graag gedaan is bedoeld voor als je af en toe hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je naar het ziekenhuis moet en geen mogelijkheden hebt voor vervoer. Het kan ook zijn dat degene die je normaal gesproken naar de tandarts rijdt op vakantie is. In zulke gevallen staan de vrijwilligers van Graag gedaan voor je klaar.

Voordat je gebruik kunt maken van Graag gedaan bekijken we of er andere manieren zijn om op de juiste plaats te komen, bijvoorbeeld met de Regiotaxi of  met de hulp van iemand uit je eigen netwerk. Zo niet, dan brengen we je in contact met een vrijwilliger. Jullie spreken samen af welke onkostenvergoeding de vrijwilliger krijgt. Denk aan een vergoeding van €0,19 per gereden kilometer en aan eventuele parkeerkosten. Verder kost Graag gedaan je niets.

Salut nodigt de vrijwilligers van Graag gedaan twee keer per jaar uit voor een bijeenkomst. Die bijeenkomsten zijn bedoeld om op een ongedwongen manier kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Neem contact op voor meer informatie

Jongeren Vriendenkring

Samen uitgaan, een middagje winkelen of met je vrienden naar de bioscoop. Dat klinkt niet alleen gezellig, dat is het ook! En terwijl je leuke dingen doet, bespreek je van alles met elkaar. Vrienden kunnen veel voor je betekenen, maar vriendschappen zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseert Salut de Jongeren Vriendenkring.

Wat is een Vriendenkring?
Een Vriendenkring bestaat uit maximaal 5 jongeren. Eén keer per maand komen jullie samen om leuke dingen te doen. Dit gebeurt onder begeleiding van een vrijwilliger. De kosten voor de activiteiten betaal je zelf.

Voor wie is de Vriendenkring?
De Vriendenkring is bedoeld voor jongeren van 18 t/m 25 jaar die het moeilijk vinden vriendschappen te sluiten of te onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat je een licht verstandelijke beperking hebt of een vorm van autisme, maar dat hoeft niet.

Wat gaan we doen?
Met je vrienden in de Vriendenkring bedenk je een leuke activiteit. Een vrijwilliger en iemand van Salut helpen jullie daarbij. Voorbeelden van activiteiten zijn: samen koken, wat drinken op het terras of spelletjes doen bij een van de vrienden thuis. Tijdens die activiteit bepaal jullie ook wat jullie de volgende keer gaan doen. Jullie organiseren de activiteiten zelf.

Wanneer en waar?
Jouw Vriendenkring komt 1x per maand bij elkaar. De tijd en de locatie zijn niet elke maand hetzelfde. Dat hangt namelijk af van wat jullie gaan doen. Jullie maken daar duidelijke afspraken over zodat iedereen weet hoe laat hij waar wordt verwacht.

Wie organiseert de Vriendenkring?
De Vriendenkring wordt georganiseerd door Salut en begeleid door een vrijwilliger. Bij de eerste activiteiten van een nieuwe Vriendenkring is er wel iemand van Salut aanwezig om jullie te helpen met opstarten.

Neem contact op voor meer informatie

Levensboek

Een levensboek vertelt het verhaal van iemands leven. Hoe een levensboek eruit ziet, bepaalt de hoofdpersoon van het verhaal. Er kunnen foto’s in, gedichten, tekeningen, liederen en natuurlijk verhalen. Het maakt het boek tot een mooi naslagwerk vol belangrijke momenten, persoonlijke ontwikkelingen en grappige voorvallen.

De basis van het levensboek zijn de verhalen. Hiervoor komt een vrijwilliger gemiddeld elke 14 dagen langs. Jullie bespreken dan samen 1-1,5 uur jouw levensverhaal. Na afloop van elk gesprek zet de vrijwilliger dit op papier. Tijdens de volgende afspraak leest de vrijwilliger het verhaal voor. Vervolgens is er ruimte om dingen aan te passen. Op die manier komen jullie zo’n 8-10 keer bij elkaar. De vrijwilliger scant geen foto’s en dergelijke in. Hij of zij schrijft alleen het verhaal op. Wanneer het levensboek klaar is, levert de vrijwilliger het boek digitaal aan op een usb-stick.

Indien gewenst maken wij het boek ook op met foto’s en dergelijke en laten we het drukken. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Neem contact op voor meer informatie

OMSLAG

Zicht hebben op je geldzaken geeft een goed gevoel en helpt schulden te voorkomen. Daarom bieden we via ‘de Omslag’ hulp bij het organiseren van je administratie.

De Omslag werkt met vrijwilligers die kennis van zaken hebben. Zij helpen je bij het ordenen, opzetten en bijhouden van je financiële administratie. Ook als er problemen met schulden zijn. Je kunt erop rekenen dat de vrijwilliger altijd vertrouwelijk met informatie omgaat. Hij of zij komt bij jou thuis en alle hulp is gratis.

Neem contact op voor meer informatie

SOEK: Senioren Op Eigen Kracht

Wij stimuleren mensen om hun zelfstandigheid te vergroten en te versterken en zo lang mogelijk te behouden. Daarom leggen onze vrijwillige seniorenvoorlichters huisbezoeken af bij senioren van 70 jaar en ouder.
Tijdens zo’n huisbezoek informeren we over mogelijkheden die bijdragen aan meer welzijn en een grotere mate van zelfstandigheid. Denk aan mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, diensten en activiteiten in Hof van Twente. We vragen ook om informatie. Met die gegevens zorgen we ervoor dat wij en de gemeente het totale dienstenaanbod voor senioren nog beter laten aansluiten bij de behoefte.

Neem contact op voor meer informatie

Studiekring voor senioren

De studiekring is voor de 55-plusser die ervan houdt om samen met anderen uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar steken. De studiekring werkt zelfstandig. Dat houdt in dat de deelnemers samen afspraken maken over onderwerpen, tijdstip, werkwijze en inbreng. De grootte van de kring varieert tussen de 10-15 personen.

Elke twee weken komt de studiekring bij elkaar om informatie te verzamelen, deze aan elkaar te presenteren en te bespreken. De kosten voor deelname zijn per studiekring verschillend. Meestal gaat het om een kleine bijdrage voor koffie, thee en eventueel zaalhuur. Er is op dit moment een studiekring actief in Delden en in Diepenheim. Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk om in een andere kern van Hof van Twente een studiekring op te zetten.

Neem contact op voor meer informatie

TAALCAFÉ

Het Taalcafé is gericht op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid en vindt twee keer per week plaats in de bibliotheek in Goor. Het Taalcafé is geopend op maandag van 13.30-15.30 uur en op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Elke week behandelen de vrijwilligers samen met de taalvragers een thema, zoals de dokter, de herfst of gezonde voeding. De groepssamenstelling varieert, maar bestaat per keer uit zo’n 10 mensen met allerlei nationaliteiten. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Neem contact op voor meer informatie

TAALPUNT

Taalscholing via het Taalpunt gebeurt één-op-één. Salut koppelt een taalvrager aan een passende taalvrijwilliger. In de bibliotheek in Goor werken beiden vervolgens gedurende ongeveer 1 jaar aan het behalen van doelen die de taalvrager zichzelf heeft gesteld. Voorbeelden van doelen zijn: hulp bij het lesmateriaal van het ROC (inburgering), het zelf invullen van een formulier of het voorlezen van je (klein)kind. Ook hier is sprake van deelnemers met een gevarieerde taalachtergrond. Aanmelden kan bij Mayke Zwierink en deelname is gratis.

Neem contact op voor meer informatie

Voor Elkaar

Het project Voor Elkaar is bedoeld voor inwoners van Hof van Twente met een individuele hulpvraag waarvoor we een vrijwilliger kunnen inschakelen. De vrijwilligers van Voor Elkaar houden je gezelschap of ondersteunen je bij activiteiten thuis of buitenshuis. Met het project Voor Elkaar willen we het welzijn van de inwoners bevorderen.

Heb je een individuele hulpvraag, dan kijken we eerst of we die kunnen wegzetten bij organisaties zoals Humanitas, Mediant of de Zonnebloem. Humanitas is gespecialiseerd in ondersteuning wanneer er (mogelijk) sprake is van een sociaal isolement. Mediant is deskundig op het gebied van psychiatrische problematiek. De Zonnebloem organiseert het bezoeken van mensen, vaak eens per 2 à 3 weken. Er worden dan geen activiteiten ondernomen.

Past jouw vraag niet bij een van deze organisaties? Dan bekijken we of je vraag past bij het project Voor Elkaar. Passende vragen zijn bijvoorbeeld: samen met een vrijwilliger een stukje willen wandelen, activiteiten ondernemen of een spelletje doen. Maar misschien heb je gewoon behoefte aan een luisterend oor. Dat kan ook. Verder gaan we samen met jou bekijken of er mensen in jouw eigen netwerk zijn die je bij je vraag kunnen helpen.

Hoe vaak de vrijwilliger van Voor Elkaar bij je komt, bepalen we samen. Vaak is dat 1x per week of 2 weken.

Neem contact op voor meer informatie

Met welke vraag kunnen wij je helpen?